Avtaler

Her finner du standard betingelser for noen av Implemis avtaleforhold.  De respektive avtalene gjelder der det er spesifikke referanser til de aktuelle avtalene i de kontrakter som er signert. Dokumentene kan lastes ned og skrives ut ved behov.