Digital læring – Suksesskriterier og potensielle fallgruver

Suksesskriterier og potensielle fallgruver med digital læring I en hverdag som stadig blir mer digitalisert så er LMS (Learning Management System) noe som blir mer og mer brukt. Både «stand alone» og som kombinasjon med blandet læring.  Vår erfaring er at når man man skal jobbe med LMS er det viktig at man etablerer en … Les mer

Hvordan vite om vi har valgt feil LMS og hvorfor vi likevel ikke bør bytte

Digital læring var allerede i vinden før pandemien. Gjennom pandemien har behov for å drive med kompetanseutvikling økt ytterligere, og svært mange selskaper vurderer i disse tider om de systemene de har valgt er gode nok. Smittevern har tvunget oss til å flytte praktisk talt all opplæring inn på den digitale arenaen, og mange føler … Les mer