Digital læring – Suksesskriterier og potensielle fallgruver

Suksesskriterier og potensielle fallgruver med digital læring

I en hverdag som stadig blir mer digitalisert så er LMS (Learning Management System) noe som blir mer og mer brukt. Både «stand alone» og som kombinasjon med blandet læring.  Vår erfaring er at når man man skal jobbe med LMS er det viktig at man etablerer en digital læringsstrategi og bruker systemet for å støtte metodikken. En utfordring for mange er at man lar seg stoppe av systemets manglende funksjonalitet i stedet for å tilpasse seg til hvordan systemet fungerer.

Vurderer du nytt LMS? Prøv vår LMS-velger.

Hva er viktig å tenke på når man skal sette opp en digital læringsstrategi?

 1. Hvem er målgruppen? 

  Det er store forskjeller på hvordan man skal drive med digital læring basert på målgruppen. Dette kan både være alder og rolle i selskapet. En medarbeider i 20-årene skal ikke nødvendigvis ha den samme læringsstien som en senior leder i 50-årene. Dette er viktig å ha i bakhodet både når man setter opp en strategi, men også hvert enkelt kurs.

 2. Hvor gjennomføres digital læring? 

  Det kan være stor forskjell på om man gjennomfører læring på mobile enheter eller på en desktop. Vet vi at de aller fleste gjennomfører digital læring på en mobil, er det hensiktsmessig at læringen er mer lettbeint enn hvis man sitter foran en PC/Mac og kan jobbe med tyngre kurs.

 3. Tidsfrister og påminnelser

  Noe som høres banalt ut, kan potensielt skape store utfordringer når man implementerer digital læring. Vi i Implemi ser ofte at det distribueres læring med tidsfrister uten at de følges opp. Følgelig risikerer man at medarbeiderne får mengder med kurs med tidsfrist tilbake i tid. Konsekvensen av dette kan være at man logger seg inn, blir overveldet og mister motivasjonen fordi det ligger for mye læringsmateriell med utgått frist. Derfor kan det være lurt å følge opp tidsfristene med påminnelser, og utvide tidsfrister for de som ikke gjennomfører. Dersom det er noen som ikke gjennomfører i det hele tatt, bør man vurdere å fjerne tidsfrist for brukeren.

 4. Kunnskapssjekk

  Når man gjennomfører digital læring er det viktig at man også gjør en avsjekk om brukeren faktisk sitter igjen med økt kompetanse. I Implemi ser vi altfor mange som produserer godt innhold, men som ikke knytter opp tester. Konsekvensen av det er at det er utfordrende å vite læringsmaterialet faktisk oppnår målet om økt kompetanse. Om man ikke ønsker å legge til tester på hvert kurs, kan det være et godt alternativ å sette tester i system for eksempel månedlig eller kvartalsvis. Da får vi en avsjekk på hvorvidt kursene har fungert.

 5. Statistikk og rapporter

  Når man følger opp bruken av digital læring, er det viktig at man bruker rapportene til noe meningsfullt. Rapportene vil avdekke både kompetansehull og om brukere ikke gjennomfører læringen de er tildelt. En av de største fallgruvene vi i Implemi ser er at rapportene ikke blir distribuert ut til ledere i selskapet, som faktisk kan påvirke i større grad. Alle løsninger har forskjellige rapporteringsmuligheter, og alle selskaper har forskjellige behov og ønsker for rapportering. Her er det også viktig å ikke la systemet sette begrensninger, men heller jobbe med det man har tilgjengelig. Sannsynligvis kan læringsplattformen trekke ut de data man ønsker, men det er ikke sikkert det blir visualisert på den måten man vil. Implemi jobber derfor med flere kunder for å utvikle egne rapporter som kan distribueres på intervall til ønskede ressurser i en organisasjon.

Legg igjen en kommentar