Hva er digital læring?

Hva er digital læring?

Vi snakker ofte om e-læring, læring på digitale flater eller læring med digital teknologi, men hva er digital læring egentlig? For å finne svaret, har vi tatt et dypdykk i forskning på digital læring og kommet fram til følgende definisjon:

Læring med digital teknologi som gir elevene et vesentlig element av kontroll over tid, sted, metode og/eller tempo.

La oss se nærmere på definisjonen og på implikasjonene det har for deg som skal implementere det og få det til å spille i en organisasjon.

Læring med digital teknologi

Digital teknologi indikerer at vi bruker e-læring eller digitale verktøy til å lære fra oss, og hva er digital læring om ikke læring med digital teknologi? I praksis dreier det seg om å velge riktig læringsteknologi til å løse din utfordring med tradisjonell klasseromslæring. Her bør ditt fokus være på hvilken utfordring du forsøker å løse. Er utfordringen at brukerne befinner seg på forskjellige steder når et kurs skal finne sted, holder det kanskje med en webinarløsning. For mange organisasjoner er også kostnaden for kontinuerlig kursing også en problemstilling. I slike tilfeller bør man vurdere en eller annen form for digital læringsplattform. Ønsker man i tillegg å ha en viss kontroll eller oversikt over hvem som fullfører kurs og hvilke kurs som anses som relevante, trenger man et LMS.

læring med digital teknologi

Tid

Mennesker er ikke begrensede til kun å lære mellom 8 og 16, og vi bør ikke begrense våre medarbeidere til faste tidspunkter. Hjemmekontor og fleksitid sammen med nettbaserte læringsplattformer gir våre medarbeidere muligheten til å lære når det passer dem best.

Sted

Læring er ikke lenger begrenset til klasseromsundervisning. Vi trenger ikke lenger forflytte oss når læringsarenaen er digital. Med læring på digitale flater er vi mer fleksible. Opplæring ikke trenger å bookes i forkant, men i stedet kan tas i rolige perioder på jobb, på toget, fra hjemmekontoret eller til og med på en benk i parken. 

Metode

Manglende begrensninger på tid og sted er det mest åpenbare for mange av oss, men hva er digital læring med hensyn på metode? Læring med digital teknologi er ikke begrenset til instruktørens pedagogikk. Interaktiv  programvare lar medarbeiderne lære på sin egen måte slik at læringen blir personlig og engasjerende. Digital interaktiv læring gir medarbeiderne mulighet til å prøve og feile og se konsekvenser gjennom simulering.

Tempo

Vi har alle sittet i et klasserom og syntes at instruktøren er fryktelig treg eller altfor rask. Digital læring lar medarbeiderne lære i sitt eget tempo, bruke mer eller mindre tid på sine kurs og likevel få dem til samme kompetansenivå.

Hva nå?

Vi har svart på spørsmålet «Hva er digital læring», og i prosessen har vi skrapet litt i overflaten på spørsmålet «Hvorfor digital læring». Men skal vi lykkes med læring med digital teknologi, må vi også undersøke «hvordan». Les om suksesskriterier og fallgruver med implementering av digital læring

Implemi Basic

Alle forespørsler er uforpliktende. Vi tar kontakt med endelige detaljer.