Hvordan måle verdien av vårt LMS?

Dere har gått til anskaffelse av LMS, og det har kommet i drift. Hva nå? Hvordan kan vi vite at læringsplattformen skaper verdi for oss, og på hvilken måte kan vi måle det? Vi gjør et dypdykk i nøkkeltall og rapporter.

Rapporter - Hvem trenger hva?

Svaret ligger i dataene, men hvis du har sett litt på rapportene i deres LMS, finner du raskt ut at det er mange forskjellige rapporter, og det er lett å gå seg vill i nøkkeltall. Vi tror løsningen ligger i å løfte blikket og spørre seg: Hva er oppgaven til den enkelte rollen? Og i hvilken grad har de mulighet til å agere på informasjonen de får?

Regionssjefen

Vi tar for oss eksempelet Regionssjef. Innenfor digital læring er regionssjefens viktigste oppgave som regel å følge opp at obligatoriske kurs blir gjennomført i enhetene de er ansvarlige for. Som et minimum trenger de en enkel oversikt over

 1. Total gjennomføringsgrad innenfor regionen
 2. Total gjennomføringsgrad i organisasjonen for øvrig
 3. Gjennomføringsgrad per enhet innenfor regionen

Med disse data kan regionslederen enkelt følge opp sine underavdelinger, og det er i grunnen alt de trenger. Ved å skjerme dem for mer informasjon enn de trenger, er det lettere for den enkelte leder å vite hvordan de skal bruke informasjonen i rapporten.

Dersom det er definert et mål for gjennomføringsgraden, kan det i tillegg være lurt å synliggjøre hvorvidt de ligger under eller over målet som er satt. Hvis man ennå ikke har satt et mål, er gjennomføringsgraden i resten av organisasjonen et godt nøkkeltall slik at regionssjefen vet om de ligger under eller over normalen.

Læringsadministrator og HR

Som HR-sjef, læringsansvarlig eller administrator trenger du litt flere nøkkeltall. For å vite hvilke data du har bruk for, må vi spørre oss: Hva er det overordnede målet bak læringsplattformen? Hva var deres motivasjon for å gå til anskaffelse av LMS? Deretter kan man definere hvilke måltall som er nyttige for å se om vi som organisasjon når våre mål.

To vanlige mål for en læringsplattform er:

 1. Nødvendig kunnskap
  Man ønsker å sikre at medarbeiderne har den nødvendige kunnskapen for å utføre jobben sin i bedriften trygt og riktig. Gevinsten for bedriften er økt kvalitet i form av bedre service, produktkunnskap eller økt salg.
 2. Employee retention
  Arbeidstakere etterspør god opplæring og utviklingsmuligheter innenfor bedriften. Et veldrevet LMS gir dem mulighet til læring og utvikling internt. Gevinsten for bedriften er lavere turnover av ansatte. 

Nødvendig kunnskap
For å sikre at medarbeiderne har nødvendig kunnskap, trenger vi data på gjennomføring av kurs. Dersom kunnskapen er nødvendig, tar vi utgangspunkt i at kurset er tildelt som obligatorisk. HR trenger derfor en rapport over gjennomføring av obligatoriske kurs inndelt i de enheten HR har ansvar for å følge opp. Som regel betyr dette gjennomføringsgrad per region eller fagområde.

Employee retention
Der nødvendig kunnskap handler om obligatoriske kurs, handler employee retention i stor grad om frivillige kurs. Dersom dere tilbyr frivillige kurs, vil gjennomføringsgraden for disse være vesentlig lavere enn for de obligatoriske kursene. Men ved svært lav gjennomføringsgrad, bør man undersøke årsaken. Hvis kursene oppfattes svake eller uinteressante, bør man undersøke hva som ligger bak. Logger brukerne i det hele tatt inn? Manglende innlogging kan for eksempel bety manglende interesse, innloggingsproblemer eller for lite tid tilgjengelig til læring. Nyttige nøkkeltall her kan for eksempel være:

 1. Gjennomføringsgrad av frivillige kurs per enhet
 2. Gjennomføringsgrad av frivillige kurs per kurs
 3. Andel medarbeidere som har fullført all tilgjengelig læring
 4. Andel medarbeidere som har logget inn siste måned

Får dere de riktige rapportene fra deres LMS?

Ta kontakt for en uforpliktende prat.

Implemi Basic

Alle forespørsler er uforpliktende. Vi tar kontakt med endelige detaljer.