Digital læringsarena – Hvordan måle om vi bruker den riktig?

En digital læringsarena kan brukes galt på mange måter, og det er heller ikke bare en måte å bruke den riktig. Men hvordan kan jeg vite om nettopp vår implementering er effektiv eller helt på villspor?

Går vi til LMS-leverandørene, vil de referere deg til bruksstatistikker. Hvor ofte logger brukerne inn? Hvor ofte tar de kurs? I bunn og grunn måler vi hvor mye systemet faktisk brukes. Det er jo ikke et helt feil mål, men er det egentlig en indikator på din suksess i implementering, eller er det i hovedsak en indikator på LMS-leverandørens sjanse til å holde på deg som kunde? Vi tror det siste.

Det er helt naturlig at leverandøren av en digital læringsarena måler seg selv på hvor mye systemet blir brukt og ser det som et faresignal hvis systemet i liten eller ingen grad blir brukt. For deg som system-eier, er dette måltallet bare et minimum. Din suksess kan ikke måles så enkelt som hvorvidt systemet brukes eller ikke. Så hva skal vi måle oss på da? For å finne svaret, må vi tilbake til grunnen til at dere trenger et LMS.

Og hva er grunnen til at dere trengte en digital læringsarena i utgangspunktet? Det spørsmålet kan ha mange svar, men to av de mest konsise er:

  1. Vi har identifisert fokusområder vi trenger å trene på, og
  2. Forskning viser at medarbeidere trives bedre og blir lenger i stillingene sine hvis de blir tilbudt god opplæring.

Fokusområder med behov for trening

Hvis målet er å trene på sine svakere kompetanseområder og vi allerede har identifisert hva disse områdene er, så må vi sørge for å få ut målbare tall på om vi bedrer oss. Hvilke tiltak er satt i gang? 

digital-læringsplattform-samarbeid

Tildeler vi læring som bidrar til å trene på de fokusområdene vi har definert? Treffer læringen hele organisasjonen eller den delen av organisasjonen delmålet har fokus på? Alle moderne digitale læringsarenaer har muligheten til å trekke ut disse dataene i en rapport. Sett opp en god rapport som gir deg oversikt, og nå kan du følge med når tiltakene er iverksatt.

 

Du vil også trenge en rapport om gjennomføring. Hvem gjennomfører læringen? Hvem gjennomfører ikke? Gjør gjerne også undersøkelser for å finne ut hvorfor de ikke gjennomføres. Blir kursene ikke forstått? Gir kursene ikke merverdi? Skaff deg oversikt over problemstillingene slik at du kan ta de riktige grepene for å få framdrift igjen.

 

Til slutt trenger du å gjøre en ny undersøkelse. Har målene blitt nådd? Har vi kommet dit vi ville? Hvis ikke, har vi noe data som kan peke oss til hva som gikk galt slik at vi kan lære av feilene og unngå gjentakelse?

Vurderer du ny digital læringsarena? Prøv vår LMS-velger.

Digital læringsarena for bedre trivsel og mindre turnover

Dersom trivsel og mindre turnover er hovedgrunnen, bør vi også her begynne med en undersøkelse. I dette tilfellet retter vi undersøkelsen innover i organisasjonen. Hva ønsker medarbeiderne å lære seg? Hvilke kurs ønsker de tilgang på? Ønsker de seg sertifiseringer? Dersom utdanningsnivået i din organisasjon er høyt, er også sannsynligheten høy for at dine medarbeidere selv vet best hvilken kunnskap de trenger og hvilke kurs de trenger for å tilegne seg den. 

Når vi har fått rede på hva medarbeiderne ønsker seg, er det på tide å sette i gang tiltak. Ønsker vi å holde budsjettet lavt, bør man begynne med å se på digital læring. Noen ganger må man likevel ty til fysiske kurs. For å unngå å miste oversikten også over fysiske kurs, bør også påmelding og registrering av gjennomføring også gjøres i en digital læringsarena.

Også her må vi måle gjennomføring. Hvem gjennomfører læringen? Treffer vi de målgruppene som uttrykte interesse for læring? Hvorfor gjennomføres ikke læring? Er det forskjell på gjennomføringsgraden mellom fysiske kurs og kurs som gjennomføres digitalt? Hvordan blir kursene mottatt? Skaff deg oversikt over problemstillingene slik at du kan gjøre justeringer i neste trinn.

Forutsatt at gjennomføringsgraden er signifikant, bør vi også her måle om vi har nådd våre mål. Føler deltakerne at de fikk lære seg det de trengte? Manglet noe? Hva er grunnen til eventuell manglende deltakelse? Føler medarbeiderne seg bedre ivaretatt og mer lojale? Bare med svar på disse spørsmålene har vi anledning til å måle om vår investering i digital læring (og ikke minst digital læringsarena) har vært en suksess.

Les også: Digital læring – Suksessfaktorer og fallgruver

Implemi Basic

Alle forespørsler er uforpliktende. Vi tar kontakt med endelige detaljer.